Vad kan leda till stress hos din hund och hur kan massage hjälpa?

Vad kan leda till stress hos hunden?

  • Understimulering (om hunden får vila för mycket)
  • Överstimulering (jakt –och kamplekar, kasta boll eller pinne, intensiva lekar med andra hundar)
  • Om hunden av någon anledning känner sig nervös, rastlös, undergiven eller frustrerad
  • Rädsla eller smärta hos hunden

Långvarig stress hos hunden kan leda till problem med mage och tarm, spänningar i musklerna, aggressivitet eller oro.

Stress leder också mer specifikt till

  • Ökad hjärtverksamhet och ökad andning
  • Ökat krav på energi till muskelcellerna i skelettmusklerna i armar och ben
  • Stresshormoner frisätts och hämmar immunförsvaret
  • Matsmältningen och utsöndringen minskar
  • Tillväxt och återuppbyggnad av vävnad och muskler minskar

Det är viktigt att tänka på att alla hundar inte reagerar på samma sätt för samma sorts retning. Det som stressar en hund behöver inte alls påverka en annan. Tänk också på att olika hundar reagerar olika fort.

Hur kan massage hjälpa en stressad hund?

Hunden (och även människan) styrs av det centrala nervsystemet, som sitter i hjärnan och ryggmärgen.

Det som sitter utanför hjärna och ryggmärg kallas det perifera nervsystemet och består av två delar: det somatiska nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Det somatiska systemet är viljestyrt och styr skelettmuskulaturen (soma betyder kropp) och det autonoma (automatiska) styr och reglerar våra inre organ och körtlar.

Det autonoma nervsystemet består i sin tur av två delar: det sympatiska nervsystemet (styr kamp och flykt, stress i det sympatiska nervsystemet kan framkalla sjukdom efter längre tid, se ovan) och det parasympatiska nervsystemet som styr lugn och ro. Genom att massera hunden hjälper du den att hamna i detta tillstånd av lugn och ro.