Skador

Vad kan leda till skador hos din hund?

 • Endast rastning i koppel
 • Ryck och drag i koppel
 • Mycket stadspromenader på hård asfalt
 • Ensidig träning
 • Rädsla, osäkerhet
 • Glädjefnatt i den första snön
 • Halka på en isfläck eller blöta löv
 • Lek, utan uppvärmning först
 • Stress, orsakad av överstimulering eller understimulering
 • Magproblem
 • Övervikt
 • Osund avel

Rådfråga ALLTID veterinär om du misstänker något problem.