Bör massage ges eller inte?

Bör massage ges eller inte?

Indikationer för hundmassage – när är det bra att ge massage?

 • Spänningar i musklerna
 • Stress och nervositet
 • Dålig cirkulation, ödem (vätska på fel plats i kroppen)
 • Stelhet (viktigt att veta varför hunden är stel?)
 • Kronisk ledvärk och reumatiska problem (artrit = ledinflammation)
 • Förslitning i lederna (artros)
 • Hälta (orsaken ska först vara utredd av veterinär)
 • Växtvärk
 • Ärrvävnad (för att öka cirkulationen i vävnaden)

Kontraindikationer för hundmassage – när ska massage inte ges?

 • Fraktur
 • Inflammation (är kroppens sätt att reagera på att något är fel)
 • Infektion (kommer utifrån, reaktionen kan bli inflammation)
 • Medicinering (vid livslång medicinering kan oftast massage ges, kontrollera med veterinär först)
 • Vaccination (1 vecka efter vaccination kan massage ges)
 • Dräktig tik (även löpande eller skendräktiga tikar kan reagera väldigt olika på massage, mycket hormoner som far omkring i kroppen)
 • Cancer
 • Epilepsi (epilepsi kan utlösas av en massagebehandling)
 • Öppet sår eller blödning
 • Hudeksem
 • Hjärtproblem
 • Feber